• +359 2 993 23 02 / +359 2 993 22 41 / +359 898 669 834
  • zjzaedno@abv.bg

Категория : За проекта

  • Вие сте тук
  • Начало
  • Архиви за "За проекта"

Етапи на осъществяване

Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” има две фази на реализация: Първата фаза включва изготвяне на инвестиционен проект и реализацията му с оборудване и обзавеждане до Разрешение за ползване, а втората – въвеждане на сградата в експлоатация и осигуряване на социалната дейност на дома за минимален срок от 10 години. На 25.09.2006г. община Божурище предостави право за […]

Защо има смисъл осъществяването на такъв проект

Институциите за деца не могат да осигурят в необходимата степен адекватна грижа за децата, отглеждани в тях. Децата, отраснали в институции са лишени не само от родителска грижа… …те са лишени от еднакъв старт в живота с връстниците им след навършване на пълнолетие … те са лишени от възможности за добра професионална реализация … те […]

Какви са предвидените резултати?

Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” предвижда срокът за пребиваване на младежите, напуснали институциите за деца поради навършване на пълнолетие, да бъде между 3 месеца и 1 година. Това означава, че в резултат на Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” между 100 и 400 млади хора, ще имат възможност да водят достоен и пълноценен живот, грижейки се сами за […]

Какви са неговите цели?

Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” цели: – да даде на младежите, напуснали институциите за деца поради навършване на пълнолетие, необходимите им социални умения, чрез които те да могат да се ориентират правилно в различните житейски ситуации и да полагат адекватни грижи за самите себе си и за децата си; – да им осигури възможност за посещаване […]

На кого помага?

Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” цели да помогне на млади хора, израснали без близки, които да им окажат подкрепа в трудна ситуация. С навършването на 18 години, те трябва да напуснат институциите за деца, без да имат ясна представа къде ще живеят, по какъв начин ще се издържат или как изобщо да се грижат за себе […]

Какво представлява

Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” започна с изграждането, в непосредствена близост до София, на сграда, която се превърна в дом за младежи, напуснали институциите поради навършване на пълнолетие. Сградата е построена за две години и функционира за нуждите на проекта от Ноември 2008г. Тези млади хора (в това число и самотни майки) имат възможност да пребивават […]