• +359 2 993 23 02 / +359 2 993 22 41 / +359 898 669 834
  • zjzaedno@abv.bg

На кого помага?

Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” цели да помогне на млади хора, израснали без близки, които да им окажат подкрепа в трудна ситуация. С навършването на 18 години, те трябва да напуснат институциите за деца, без да имат ясна представа къде ще живеят, по какъв начин ще се издържат или как изобщо да се грижат за себе си. Малка част от тях успяват да се справят. Имената на други пълнят криминалните хроники. Много от момичетата са принудени да проституират. Някои млади жени, в опитите си да създадат свое собствено семейство, се оказват самотни майки, неспособни да дадат адекватна грижа на децата си. Съществува реална опасност те да растат в неравностойна среда или пък на свой ред да бъдат оставени в институциите…
Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” има за цел да помага на тези младежи, предоставяйки им временен дом, давайки им възможност да учат и да се развиват професионално, осигурявайки им консултантска и психологическа подкрепа, за да станат способни сами да се грижат за себе си и за децата си.
Младежите имат право на максимален престой от 1 година, като през този период са им осигурени нормални битови условия (по проект се предвижда в сградата да пребивават едновременно 10 млади хора, всеки от които разполага със самостоятелна стая). Те могат да посещават професионални и квалификационни курсове, оказва им се помощ, за да се ориентират в обществото и в собствените си желания и умения за реализация, биват представяни на потенциални работодатели, при нужда им се осигурява психологическа помощ. В помощ за по-бързата им социализация служат частите от сградата и от прилежащите й терени, предвидени за ползване и от представители на местната общност – детска площадка, компютърна зала, зали за обучение, където местни младежи, наред с младежите, израсли в институции, също могат да посещават квалификационните и професионални курсове.