• +359 2 993 23 02 / +359 2 993 22 41 / +359 898 669 834
  • zjzaedno@abv.bg

Какви са предвидените резултати?

Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” предвижда срокът за пребиваване на младежите, напуснали институциите за деца поради навършване на пълнолетие, да бъде между 3 месеца и 1 година. Това означава, че в резултат на Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” между 100 и 400 млади хора, ще имат възможност да водят достоен и пълноценен живот, грижейки се сами за себе си и за семействата си.
В този смисъл, Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” не е благотворителен проект, а инвестиция в бъдещето на обществото ни.