• +359 2 993 23 02 / +359 2 993 22 41 / +359 898 669 834
  • zjzaedno@abv.bg

Какво представлява

Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” започна с изграждането, в непосредствена близост до София, на сграда, която се превърна в дом за младежи, напуснали институциите поради навършване на пълнолетие. Сградата е построена за две години и функционира за нуждите на проекта от Ноември 2008г. Тези млади хора (в това число и самотни майки) имат възможност да пребивават там за период от една година. В това време им се осигурят условия за придобиване на професионални и социални умения.
Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” се осъществява на терен, предоставен от община Божурище, на мястото на училището в с. Гурмазово. Селото се намира на 18 км от центъра на София. Мястото е комуникативно и предоставя възможност за достъп до трудовия пазар на столицата.