• +359 2 993 23 02 / +359 2 993 22 41 / +359 898 669 834
  • zjzaedno@abv.bg

Какви са неговите цели?

Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” цели:
- да даде на младежите, напуснали институциите за деца поради навършване на пълнолетие, необходимите им социални умения, чрез които те да могат да се ориентират правилно в различните житейски ситуации и да полагат адекватни грижи за самите себе си и за децата си;
- да им осигури възможност за посещаване на професионални и квалификационни курсове, които да повишат шансовете им да си намерят почтена работа;
- през този период на обучение да им се осигури жилище с нормални битови условия;
-младите хора да бъдат професионално консултирани и да бъдат стимулирани да продължат професионалното си обучение във ВУЗ или друго учебно заведение;
- при нужда, да им бъде оказвана своевременна психологическа помощ и подкрепа;
- младите жени – самотни майки, да бъдат подпомагани в отглеждането на децата им, за да не бъдат изоставени на свой ред в институция;
- да им се съдейства при търсенето на работа чрез организиране на срещи с потенциални работодатели;
- да се подпомогне тяхната социална реинтеграция чрез организиране на общи срещи и мероприятия с представители на местната общност.