• +359 2 993 23 02 / +359 2 993 22 41 / +359 898 669 834
  • zjzaedno@abv.bg

Защо има смисъл осъществяването на такъв проект

Институциите за деца не могат да осигурят в необходимата степен адекватна грижа за децата, отглеждани в тях.
Децата, отраснали в институции са лишени не само от родителска грижа…
…те са лишени от еднакъв старт в живота с връстниците им след навършване на пълнолетие
… те са лишени от възможности за добра професионална реализация
… те са лишени от подкрепата на близки и роднини
… те са лишени от дом и сигурност
… те са лишени от вярна представа за реалността
… те са лишени от възможности и умения за ориентиране дори и в прости житейски ситуации…
Младежите, напускащи институциите поради навършване на пълнолетие, имат само себе си. Смисълът на Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” е да им даде всичко онова, от което са били лишени, за да могат да водят самостоятелен и достоен живот.
Ние вярваме, че в това има смисъл!