• +359 2 993 23 02 / +359 2 993 22 41 / +359 898 669 834
  • zjzaedno@abv.bg

Етапи на осъществяване

Проект “Защитено жилище ЗАЕДНО” има две фази на реализация:
Първата фаза включва изготвяне на инвестиционен проект и реализацията му с оборудване и обзавеждане до Разрешение за ползване, а втората – въвеждане на сградата в експлоатация и осигуряване на социалната дейност на дома за минимален срок от 10 години.
На 25.09.2006г. община Божурище предостави право за строеж с право за ползване в срок от 12 години (2 за построяване и 10 за осъществяване на социалната част на проекта) на Фондация “Защитено жилище ЗАЕДНО”, като беше договорено строежът да приключи до 2008 г., когато трябва да стартира втората, същинска, фаза на проекта.
На 25.04.2007г. беше направена официално Първа копка на обекта в присъствието на сподвижници и дарители.
През почти двугодишния период на строеж и до откриването на социалната част на проекта, са проведени няколко големи акции за събиране на средства и популяризиране на каузата.
На 5 декември 2007г., в сградата на Интерпред в гр.София беше организирана благотворителна вечер и презентация, с цел популяризиране и събиране на средства за строежа.
През Април 2008г. фондация „Движение на българските майки” организира своите традиционни Великденски базари в полза на изграждането на сградата за проекта.Великденската кампания ‘2008, за събиране на средства и привличане на съпричастни към идеята частни лица и фирми, продължи и чрез разпространението на клип по националните телевизии,поставянето на кутии за дарение в някои от големите търговски вериги, в продължение на един месец.
Всички благотворителни акции за събиране на средства са организирани изцяло с помощта на спонсори и доброволци и средствата събрани от тях са предоставени изключително за проекта и неговото осъществяване.
По време на строежа освен с финансови дарения, много фирми и доброволци помагат с материали и труд за изграждането на сградата.
На 4 Ноември 2008г., в присъствието на президента на Република България- Георги Първанов, както и на много гости, дарители, доброволци и приятели, бе открит официално проекта Защитено жилище „ЗАЕДНО”.
С това тържество започна по-съществената, социална част на проекта, която ще доведе до край и сбъдването на много нови мечти.
През 2009г., фондация „Защитено жилище ЗАЕДНО” осигурява дом за 10 младежи едновременно и помага на тези, които напускат жилището, продължава набирането на финансови средства за издръжка на проекта, чрез организацията на акции и популяризирането в медиите и чрез презентации.