• +359 2 993 23 02 / +359 2 993 22 41 / +359 898 669 834
  • zjzaedno@abv.bg

Нашите младежи

[team_carousel category="All" show_hide="no" width="1/1" el_position="first last"]


Младежи ползвали услугата ‘’ защитено жилище’’от началото на проекта досега

Общият брой на младежите и девойките за близо шест години от стартирането на проекта е шестдесет и девет.
Осемнадесет от тях бяха приети във ВУЗ, като четирима вече са с бакалавърска образователна степен ( за пояснение- Иван Димитров, Петър Снежанов, Ани и Янко).
Част от студентите успяват да съчетаят учене и работа и не стихва желанието им да
Дванадесет имаха възможност за подкрепа за продължаване на средното си образование и да се чувстват значими от успеха си.
Двадесет и шестима от младежите успешно завършиха професионални курсове и имат дипломи за готвачи, шофьори, охранител и др.
Tри девойки създадоха семейства и имат прекрасни дечица.
Един младеж положи много усилия и постоянство и вече е в Германия, развивайки своя талант като фризьор . На този етап се чувства успял.( Иван Добрев).
Друг работи в Англия и се справя добре.
Подържат и търсят контакт с екипът на жилището независимо, че са напуснали услугата.
Преминавайки през различните етапи на израстване и социална зрялост, по- голямата част от тях, вече са с устойчиви трудови навици и се задържат на работа, дисциплинирани и отговорни за себе си и по-нататъшното си развитие.
Независимо от трудностите, с които се сблъскват младежите болшинството успяват да се социализират и да поемат самостоятелно житейският си път.

1 Иван Добрев 01.11.2008 г .– 04.11.2009 г
2 Фам Ван Виет 01.11.2008 г. – 16.02.2011 г.
3 Ангел Механджийски 01.11.2008 г. - 04.11.2009 г.
4 Светослав Илиев 01.11.2008 г. -- 31.01.2010 г.
5 Сашо Лалков 01.11.2008 г. - 17.09.2009 г.
6 Иван Димитров 01.11.2008 г. - 20.09.2009 г.
7 Ирена Ангелова 19.01.2009 г. - 31.01.2010 г.
8 Данаил Борисов 22.01.2009 г. – 31.01.2010 г.
9 Виктория Шъ Чао 27.01.2009 г. - 17.09.2010 г.
10 Пламен Костадинов 28.01.2009 г. - 31.01.2010 г.
11 Даниела Паунова 01.05.2009 г. – 09.06.2010 г.
12 Камелия Симеонова 17.09.2009 г. – 17.05.2010 г.
13 Петър Петров 20.09.2009 г. - 21.03.2010г.
14 Красимира Драгийска 01.10.2009 г. – 15.08.2011 г.
15 Иван Килимперов 01.10.2009 г. - 12.05.2011 г
16 Ана Ангелова 10.09.2009 г. - 12.02.2011 г.
17 Иван Иванов 08.02.2010 г. - 15.08.2011 г.
18 Петър Василев 01.12.2009г. – 01.02.2010 г
19 Божидар Илиев 24.02.2010 г. – 18.07.2011 г.
20 Янко Янков 04.03.2010 г. – 07.01.2011 г.
21 Николай Марков 04.04.2010 г - 15.11.2010 г.
22 Панталей Златков 25.06.2010 г. – 07.01.2011 г.
23 Атанас Георгиев 01.08.2010 г. – 06.11.2010 г.
24 Биляна Андреева 06.05.2010 г. – 12.01.2012 г.
25 Мариян Петров 01.09.2010 г. - 22.04.2012 г.
26 Радослав Стоянов 18.10.2010 г. - 26.09.2011 г.
27 Митко Митев 09.12.2010 г. - 09.06.2011 г.
28 Джуниет Токатлъ 08.01.2011 г. – 09.06.2011 г.
29 Румен Василев 11.02.2011 г. – 11.08.2012 г
30 Соня Андреева 08.06.2011 г. – 07.01.2012 г.
31 Мартин Маринов 08.06.2011 г. - 07.01.2012 г.
32 Марио Тодоров 10.07.2011 г. – 25.10.2012 г.
33 Краси Костов 14.07.2011 г. – 14.07.2012 г
34 Митко Илиев 04.09.2011 г.- 03.04.2013 г
35 Маряна Лукарова 14.09.2011 г.- 02.07.2012 г
37 Генко Генков 07.09.2011 г. - 05.07.2013 г.
38 Симеон Симеонов 07.09.2011 г. – 12.03.2012 г.
39 Петьо Гюдюлев 01.01.2012 г. – 12.03.2012 г.
40 Кольо Маринов 06.02.2012 г. – 15.12.2012 г.

41 Десислава Маркова 13.06.2012 г.- 13.06.2013 г.
42 Веско Чан Тай 13.06.2012г.- 13.09.2013 г.
43 Пантелей Коцев 16.06.2012 г.- 13.06.2013 г.
44 Ася Тодорова 13.06.2012 г. -1.03.2014 г.
45 Димчо Тодоров 22.06.2012 г.- 1.03.2014 г.
46 Анди Сашев 03.09.2012 г.- 18.06.2013 г.
47 Богомил Борисов 10.12.2012 г.- 05.04.2014 г.
48 Калоян Горчев 16.01.2013г.- 16.10.2013 г.
49 Любомир Акмаджов 25.04.2013 г.- 08. 10.2014 г
50 Светла Славчева 27.06.2013 г.-07.04.2014 г.
51 Иванка Иванова 08.07.2013 г.-08.10.2014 г.
52 Кристофър Стефанов 09.08.2013 г.- 09.08.2014 г.
53 Гюнай Али Шабан 03.09.2013 г.- 02.02.2014 г.
54 Вълко Вичев 01.05.2013 г.- 01.05.2014 г.
55 Златко Минчев 27.02.2014 г.- 27.08.2014 г.
56 Румен Христов 27.02.2014 г.- 27.09.2014 г.
57 Светли Куин Чан 25.06.2014 г- 01.02.2014 г.
58 Пламен Ангелов 30.06.2014 г.- 30.09.2014г
59 Геновева Славчева 02.07.2014 г- 02.10.2014 г.
60 Красимир Анелиев 10.06.2014 г.- 10.09.2014 г.
61 Йордан Младенов 20.09.2014 г – 15.02.2014 г.

62МиленМихайлов          27.10.2014 г – 10.05.2015 г.

63Рангел  Кръстев             26.06.2014 г.- 27.01.2016г.

64Иван Тодоров  21.07.2014 г.- 01.10.2016г.

65Ян  Атанасов     13.10.2014 г- 24.08.2016г.

66Антоан  Фонг Май         11.02.2015г.- 15.09.2015г.

67Средка Борисова           11.02.2015 г- 31.05.2015г.

68Иво Георгиев   09.03.2015 г.- 27.01.2016г.

69Антоанета Арсова         12.05.2015 г. –01.10.2016г.

70Петър Младенов           03.07.2105 – до момента

71Боян  Лилов      23.07.2015г. – до момента

72Симеон  Панчев             03.08.2015г. – 12.08.2016г.

73Радка Боянова                12.11.2015г.—15.01.2016г.

74Георги Златанов            28.12.2015г.– до момента

75Радослав Младенов    02.02.2016г.– до момента

76Силви Чулашка               28.03.2016г.– до момента

77Васил Борисов                27.09.2016г.– до момента

78Рай Благоев      06.10.2016г.– до момента

79Светлин Петков             17.11.2016г.– до момента