• +359 2 993 23 02 / +359 2 993 22 41 / +359 898 669 834
  • zjzaedno@abv.bg

Фирми дарители

Президентство на Република България
Реновабис Германия

Симид АД

Клиники "Торакс" 


ВАЛтроник ООД
ТАНДЕМ - Б ООД
Триумф
Рока
Инженерно бюро "ЦВЯТ"
Рама Инженеринг
Вълканов и Миланов ООД